Tietoa

Tiedottaminen

Yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan näiden nettisivujen ohella postilaatikoihin toimitettavalla jäsenkirjeellä. Jäsenkirje jaetaan 2-4 krt/v alueen jokaiseen talouteen (ei asunto-osakeyhtiöihin).

Perinteisillä ilmoitustauluilla on myös yhdistyksen tiedotteet. Ilmoitustaulut löytyvät Kuusistonkaaren ja Saaristotien kulmauksessa olevalta jätepisteeltä, Urheilutien ja Pengertien risteyksestä sekä tulevaisuudessa myös urheilukentän reunalta (kts. kartta alla).

Yhdistys tiedottaa myös Kuusiston ilmoitustaulu -nimisellä Facebook-sivustolla (sujettu ryhmä)  www.facebook/kuusistonilmoitustaulu

Empon alueen toimintoja

Kuusiston isännänviiri

Turun maakuntamuseon amanuenssi Tom Bergroth suunnitteli vuonna 1999 oman isännänviirin kuusistolaisille. Isännänviiri kuvastaa Kuusiston peltoja, merta ja linnanraunioita. Viirin koko on 450 x 50 cm ja hinta 50 €/kpl.

Isännänviirin käyttöä eivät sido liputussäännöt, joten sitä voi liehuttaa oman harkintansa mukaan. Vakiintuneeksi tavaksi on muodostunut kesäajan liputus omakotitaloissa ja kesämökeillä, mutta mikään ei estä käyttämästä viiriä ympäri vuoden. Varsinaisina liputuspäivinä on kuitenkin liputettava Suomen lipulla. Isännänviirillä ei voi myöskään suruliputtaa.

Voit tilata isännänviirejä yhdistyksen puheenjohtajalta.

Empon yhteisrannat

Empon vanhan asuinalueen kiinteistöillä (siis ei Lounais-Empossa sijaitsevat) on rantaoikeus joko Tiilitehtaan- tai Emponrantaan. Molemmilla rannoilla on omat toimikuntansa, jotka vastaavat venepaikkojen vuokraamisesta sekä kyseisten alueiden kunnossapidosta.

Rantatoimikuntien yhteystiedot:

Emponrannan (Ämbodan yhteisranta C) rantatoimikunta

Puheenjohtaja Janne Ruoho, ruoho.janne(at)gmail.com, puh. 040-866 7111
Rahastonhoitaja Jukka Lampikoski, jukka(at)lampikoski.com, puh. 040-170 5455
Rantatoimitsija (venepaikat) Mikael Korin, korimi(at)luukku.com, puh. 040-527 2338.