Empon Omakotiyhdistyksen aloitteet ja kirjelmät

Olemme yhteydessä kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin, valtion laitoksiin tai muihin tahoihin lähes kuukausittain. Kirjelmät kulkevat pääasiassa sähköpostin välityksellä ja useista aiheista löytyy tietoa myös yhdistyksen keskusteluryhmästä.

Aiempien vuosien aloitteet ja kirjelmät:

Vuonna 2009

Turvakaide -aloitekirjelmä Kaarinan kaupungin tekniselle lautakunnalle ja Turun tiepiirille.

Kaarinan teknisen lautakunnan vastaus anomukseen oli seuraava: Tekninen lautakunta päättää, ettei Kuusistonsalmen sillalle esitetä rakennettavaksi kaidetta kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välille.

Lisää aiheeseen liittyvää tietoa löytyy teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 21.4.2009, sekä pöytäkirjan liitteistä:
koulumatkan vaarallisuus, tien suuntainen, TEK liite 37/2009
koulumatkan vaarallisuus, tien ylitys, TEK liite 37/2009

Vuonna 2007

Kirjelmä Kaarinan lautakunnille ja Kuusiston koululle liittyen esiopetuksen ja 1-2 luokkien tilojen toteutukseen Empon alueelle

Vuonna 2005

Kirjelmä ravintolalaiva Kaijan häiriöstä Empon asukkaille 10/2005

Vuonna 2004

Empon teiden kunnostamisesta esitys Kaarinan kaupungille 6/2004
Empon risteyksestä kirjelmä Tiehallinnolle 4/2004

© Empon Omakotiyhdistys ry