Empon Omakotiyhdistys ry

Empon asukkaat perustivat vuonna 1963 omakotiyhdistyksen, jonka tarkoituksena on edelleenkin alueen asukkaiden asumisviihtyvyydestä huolehtiminen. Yhdistys järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä kaiken ikäisille empolaisille, ja pitää tiiviisti yhteyttä kaupungin ja valtion viranomaisiin asuinaluetta koskevissa asioissa.

Lisää tietoa Empon omakotiyhdistyksen toiminnasta

Hallitus
Tavoitteet
Toimintasuunnitelmat
Yhdistyksen säännöt
Aloitteet ja kirjelmät
Kokouspöytäkirjat
Toimintakertomukset

Postia yhdistykselle

Lähetä postia asioista, joista haluaisit käsiteltävän yhdistyksen hallituksen kokouksissa tai joihin haluaisit yhdistyksen ottavan kantaa. Kaikki ehdotukset yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ovat tervetulleita. Yhdessä tekeminenhän on kiinni aina meistä asuinalueen ihmisistä ja ideoistamme.

Empon Omakotiyhdistys ry

Hallituksen pj. Petri Tassila
Rinnetie 7, 21620 Kuusisto
puhelin 041 515 8699


Hallituksen siht. Antti Salmilahti

© Empon Omakotiyhdistys ry