Empon historiaa


1960-luku Asuntohallitus kaavoitti Ämbodan maille omakotialueen

Ämbodan tila myytiin valtiolle ja alueelle kaavoitettiin 140 omakotitonttia. Isot tontit olivat edullisia ja kävivät hyvin kaupaksi. Rakennusmääräysten mukaan talojen tuli olla pitkälti samannäköisiä aina väritystä myöten ja sijaita yhdenmukaisesti katuosuuden muiden talojen kanssa.
Elettiin vielä sotien jälkeistä niukkuuden aikaa, ja rakentaminen oli monestakin syystä isompi ponnistus kuin tänä päivänä. Talkoohenki eli ja uudisasukkaat auttoivat yleisesti toinen toisiaan.
Empon Omakotiyhdistys perustettiin vuonna 1963 yhteisten asioiden ajamiseksi. Kunnallistekniikkaa ei ollut ja yhdistyksen oma vesihuolto hoiti alueen vedenhankinnan ja viemäröinnin, samoin Empon teitä ylläpidettiin oman tiehoitokunnan toimista. Alueen yhtenäistä ilmettä rakensivat mm. yhteisesti hankitut harmaat postilaatikot.

© Empon Omakotiyhdistys ry