Empolaiset aktiivisia tieasioissa

Artikkeli on julkaistu Kaarina-lehdessä 29.11.2006.

Tiehallinnon edustaja Pekka Liimatainen osallistui keskiviikkona 22.11. Empon omakotiyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen, jossa keskusteltiin Saaristotien liikenneturvallisuudesta ja Kaarinan läntisen ohitustien toteuttamisvaihtoehdoista.

Empolaiset ovat jo pitkään tuskailleet Saaristotien autojonoja ja olleet huolissaan Empon liittymien vaarallisuudesta. Tilanne pahenee koko ajan, kun alueelle muuttaa uusia asukkaita Lounais- ja Keski-Empon uudisrakentamisen myötä. – Toistaiseksi ei ole vielä menetetty ihmishenkiä, mutta peltikolareita on sattunut ainakin Saaristotien ja Puistotien risteyksessä, tietää eräs keskusteluun osallistunut.

Turun tiepiirin tieinsinööri Pekka Liimatainen on jo entuudestaan tuttu henkilö empolaisille. Vuosi sitten hän oli puhumassa Empon liikennetempauksessa ja sai kuulla asukkaiden kommentteja vilkkaasti liikennöiden Saaristotien aiheuttamista hankaluuksista. Osana Kaarinan läntisen ohitustien suunnittelutyötä Tiehallinto mittautti syyskuussa 2006 Saaristotiellä liikennemääriä ja kartoitti liikenteen suuntautumista. Niin sanottu määräpaikkatutkimus tehtiin Paraisten suuntaan kulkevalle liikenteelle.

Tutkimusten mukaan Kirjalansalmen sillalla kulkee noin 10 500 autoa vuorokaudessa ja Kuusistonsalmen sillalla autojen määrä on lähes 14 000. Kaarinan keskustasta liikenne jakautuu vanhalle ykköstielle sekä Kaarinantietä pitkin moottoritielle ja Ravattulan suuntaan. Noin 40 % liikenteestä on päivittäisiä työmatkoja ja 35 % muita kotoperäisiä matkoja (harrastuksen, lasten kuljettaminen jne.) Vuositasolla liikennemäärät kasvavat 1,6 – 2 %. Liimatainen lupasi, että liikennelaskentaa tehdään jatkossakin kerran vuodessa.

Tiehanke kestää vuosia

Pekka Liimatainen kertoi Kaarinan läntisen ohitustien hankkeen etenemisestä ja vaihtoehtoisista toteutusratkaisuista. Aivan lähivuosina ei kuitenkaan empolaisten ongelmiin ole odotettavissa helpotusta. Tiehanke vaatii laajan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jonka tulokset valmistuvat marras-joulukuussa 2007. Siinä arvioidaan vaihtoehtoisten ratkaisujen merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin.

Liimataisen mukaan päätös mahdollisen uuden tien rakentamisesta tehdään aikaisintaan vajaan kymmenen vuoden kuluttua, ja uusi tie voisi olla valmis vuoden 2018 tietämillä. Tänä aikana ei todennäköisesti tehdä mitään olennaisia muutoksia Empon liittymiin Saaristotiellä.

Hankkeen vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat nykyisen Saaristotien ja Kaarinantien parantaminen tai Kurkelantien jatkaminen Kuusiston saaren halki Kirjalansalmelle niin, että rakennetaan a) korkea silta tai b) matala silta ja tunneli Kuusistoon. Liimataisen mukaan koko matkalta Kuusistonsalmen alitse rakennettava tunneli olisi niin kallis ja uudenlaista tekniikkaa vaativa ratkaisu, ettei se ole se todennäköinen vaihtoehto. Myöskään ns. 0-ratkaisu, eli nykytilanteen säilyttäminen tai Saaristotien vähäiset parannustoimet, ei ole mahdollinen. Tiehallinto pitää uutta tietä toteuttamiskelpoisena, sillä sen hyötykustannussuhteen on laskettu olevan 10, kun luku normaalisti on 1,5–2.

Spontaanin käsiäänestyksen perusteella empolaisten mielipiteet tiehankkeesta jakautuivat kahtia: puolet oli uuden tien ja sillan kannalla ja puolet sitä mieltä, että nykyistä Saaristotietä tulisi leventää ja tehdä turvalliset kiertoliittymät Empon risteyksiin.

Empon omakotiyhdistyksen syyskokouksessa keskusteltiin Saaristotien liikenneongelmista ja otettiin kantaa Kaarinan läntisen ohitustien vaihtoehtoihin.

Kuvassa yli 40 vuotta Empossa asunut Tatu Salmi ja tieinsinööri Pekka Liimatainen.

Pekka Liimataisen esittämä vaihtoehto Saaristotien ja Kaarinantien parantamisesta sai kannatusta.


Teksti ja kuvat Kirsti Helin.

© Empon Omakotiyhdistys ry