Yhdistyksen syyskokous 8.11.2010

Syyskokouksen pöytäkirja ja esityslista.
Empolan nuorisotiloissa pidetyssä syyskokouksessa 8.11.2010 käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma.

Kohdassa muut asiat keskusteltiin Urheilutielle tulevasta pyörätiestä. Alta löytyy aiheeseen liittyvät Teknisen lautakunnan materiaalit:
Tekninen lautakunta 26.10.2010 pöytäkirja ja kartta.
Syyskokouksen jälkeen Anne Ahtiainen / Valonian johtava energiaasiantuntija on kertoi hyviä energiansäästövinkkejä sekä neuvoi lämmitysjärjestelmien saneerauksessa.

Alla on kokoelma linkkejä, joista voi lueskella lisää aiheesta:
Pientalon lämmitysjärjestelmät, uusiminen ja saneeraus
Valonia
Kodin Energiaopas, Motiva
Kestävä kulutus ja elämänlaatu
MINWA - Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas - Jätevesikuormitus minimiin haja-asutusalueella
Pieniä tekoja - suuria vaikutuksia -kampanja 6.9.2010-31.1.2011

© Empon Omakotiyhdistys ry