Yhdistyksen kevätkokous 26.03.2008

Kevätkokouksen pöytäkirja ja esityslista. Oheisohjelmana kokouksen jälkeen oli Empon päiväkoti ja kouluhankkeen esittely.
Nuorisotalolla pidetyssä kevätkokouksessa 26.3.2008 käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus.

Empon päiväkoti/kouluhanke

Vuosi on Empon sisääntuloväylän viereinen ruohoa ja pientä mäntyä kasvava kolmio tunnettu päiväkodin tonttina. Nyt sinne on nousemassa Empon pienten lasten koulu.
EOKYn sääntömääräisen kevätkokouksen jälkeen 26.3. oli yhdistys kutsunut Nuorisotalolle kysymyksiin vastaamaan Kuusiston koulun rehtori Seppo Aarnion sekä Kaarinan kaupungin edustajat. Kaupungin puolelta olivat paikalla kiinteistöpäällikkö Tapani Mellanen, kaavoitusarkkitehti Pasi Aronmäki ja Jere Järvinen kaavoituslautakunnasta.
Tilaisuuteen osallistui väkeä talon täydeltä, yli 50 henkeä. Kuulijoita tuli Empon ja Lounais-Empon ulkopuolelta, Kuusiston rivitaloista ja Olkikaupungista asti. Istumapaikkoja ei kaikille riittänyt, mutta kiinnostusta sitäkin enemmän. Kuvassa Seppo Aarnio vastaa kysymyksiin Nuorisotalon tutun kodikkaassa ilmapiirissä.

Selville kävi muun muassa:
 • Tarjouspyynnöt lähtevät maaliskuun lopun aikoihin. Urakoitsija valitaan ennen kesää ja tavoite on talon valmistuminen kesäkuussa 2009. Rakennushanke on edistynyt ripeästi.
 • Kuusistossa on 258 alle kouluikäistä lasta. Koululuokkia tulee neljä ja puoli ja tilaa varataan esikoululaisille, joten pienemmille lapsille ei kaikille riitä päivähoitopaikkoja.
 • Siis Empon päiväkodin sijasta toteutuukin Empon koulu. Paikkojen tarjonnan ja kysynnän ero hoituu yksityisten perhepäivähoitajien avulla.
 • Kuusiston koulun laajentaminen etenee täysin erillisenä hankkeena kaavoituksesta riippuen. Luokkia ei tulle siirtämään Empon koulusta Kuusiston kouluun, mikä voisi vapauttaa Empossa tilaa päiväkotipaikoille.
 • Laajennusvaraa koulurakennuksessa ei juuri ole. Tontti rakennetaan heti täyteen. Kuitenkin Urheiluhallia on mahdollista myöhemmin pidentään. Teoriassa voisi luokkien päälle lisätä kakkoskerroksen, mutta yleensä näin pienet koulurakennukset ovat yksikerroksisia.
 • Nuorisotaloa ei ole tarkoitus purkaa. Tämä oli kuulijoille tervetullut uutinen, koska rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja palvelee monia kuusistolaisia ryhmiä. Tiukka hankesuunnitelma ei varmastikaan salli tulevaan rakennukseen ’liikaa väljyyttä’. Kaarinan kaupunki ei suunnittele Nuorisotalon tontin eikä ns. kaupan pihan myymistä omakotitonteksi. Sen sijaan kaupan piha on merkitty pysäköintipaikkojen laajennusvaraksi.
 • Liikenneturvallisuus aiheutti runsaasti keskustelua. Suunnitelma on pyritty tekemään turvalliseksi. Mahdollista on, että koulualue uusien sääntöjen mukaan aidataan ja ’oikaisevan pyörätien’ päihin laitetaan portit tai hidasteaidat.
 • Kysymykseen Empon teiden varustamisesta kevyenliikenteen väylillä todettiin vastauksena tiealueiden yleinen kapeus. Edes avo-ojien peittäminen ei riittäisi pyörätieksi. Harkintaan luvattiin ottaa ehdotus, että Emponkaarelta tuleva kevyt liikenne ohjattaisiinkin Pengertielle, jolle mahtuisi ojan päälle rakennettu pyörätie.
 • Vastaajien mielestä Empon koulu tulee pikemminkin vähentämään kuin lisäämään Saaristotien/ Puistotien risteyksen liikennettä. Tietysti ajo lisääntyy joillain osuuksilla kuten Emponkaarella.
 • Saaristotien/Puistotien risteyksen parantaminen odottaa Läntisen ohitustien ratkaisua. YVA-selvityksen valmistuminen on liukunut 2008 loppuun. Jos lopulta päädytään johonkin ns. 0-vaihtoehdoista, tulee liittymiä Saaristotielle olemaan selvästi nykyistä vähemmän. Saaristotien suuntaisia kokoojateitä ja niiden risteyksiä rakennettaisiin lisää, jolloin Saaristotien lähellä olevat tontin tulisivat kärsimään.
 • Koulurakennus perustetaan paaluille eikä louhintaa tarvita. Nykyaikaista maalämpöjärjestelmää varten poratut reiät tiivistetään eikä rakennus tule vaikuttamaan pohjaveden korkeuteen. Rakennuksen alapohja on 70 cm korkeudella, joten kosteus ei pääse nousemaan altapäin.
 • Päätteeksi Mika Tolvanen kiitti EOKYn puolesta vastaajia. Nämä puolestaan olivat tyytyväisiä runsaaseen kuulijakuntaan. ’Monesti on vastaavassa tilaisuudessa paikalle vaivautunut vain muutama asukas.’ Myös keskustelun asiallinen ja myönteinen ilmapiiri sai vastaajien kiitoksen.
  Kuulijakunta käsitti myös nuoremman polven väkeä.

  Teksti Pentti Häkkinen ja kuvat Mika Tolvanen.

  © Empon Omakotiyhdistys ry